Các lệnh cơ bản trong CNC

Các lệnh cơ bản trong CNC là những lệnh cần biết nhằm đảm bảo quy trình tiện nhanh chóng, đúng kỹ thuật để mang lại thành phần có tính chính xác nhất.

lenh-co-ban-trong-cnc

Tùy theo nhà sản xuất và các dòng máy tiện khác nhau mà máy còn có thể được cung cấp thêm các chức năng cần thiết khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiều về các lệnh trong CNC.

Máy tiện CNC được vận hành bằng mã lệnh. Chính vì thế, thợ tiện cần phải nắm rõ các lệnh cơ bản trong CNC cần thiết để có thể sử dụng máy tiện CNC để phục vụ cho công việc được vận hành nhanh chóng và chính xác nhất.

Một số mã lệnh cơ bản trong tiện CNC mã G

G00: Mã chạy dao tốc độ nhanh

G01: Mã nội suy đường thẳng

G02: Mã nội suy đường tròn theo chiều kim đồng hồ

G03: Mã nội suy đường tròn theo ngược chiều kim đồng hồ

G04: Mã dừng dao cắt theo thời gian quy định

G10: Mã lập trình dữ liệu đầu vào dùng thiết lập thông số cho máy tiện CNC

G11: Mã xóa các thiết lập dữ liệu đầu vào

G20: Mã xác định đơn vị theo inch

G21: Mã xác định đơn vị theo mét

G27: Mã kiểm tra điểm tham chiếu

G28: Mã trở lại điểm tham chiếu quy định

G30: Mã trở lại vị trí tham chiếu – thứ 2, 3, 4

G31: Mã bỏ qua các chức năng

G32: Mã tiến hành cắt ren tiến liên tục

G34: Mã tiến hành cắt ren theo biến dẫn

G40: Mã hủy bỏ điều chỉnh bán kính dao

G41: Mã điều chỉnh bán kính dao bên trái so với biên dạng

G52: Mã dùng để xác lập hệ tọa độ cục bộ

G53: Mã dùng để xác lập hệ tọa độ của máy

G65: Mã gọi marco riêng

G67: Mã xóa bỏ chế độ marco riêng

G70: Mã gia công tính

G71: Mã gia công thô theo đường bao

G72: Mã gia công thô theo mặt

G73: Mã gia công thô theo biên có sẵn

G74: Mã gia công khoan nhiều lần

G75: Mã gia công rãnh theo bán kính

G76: Mã cắt ren

G80: Mã hủy bỏ chức năng khoan

Một số các lệnh cơ bản trong tiện CNC mã M

lenh-ma-M-trong-cnc

Các mã lệnh trong CNC mã M sẽ được sử dụng song song với các mã G nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất:

M00, M01: Mã dừng lựa chọn và chương trình

M03, M04, M05: Mã quay và dừng hoạt động trục chính

M06: Mã thay đổi dụng cụ cắt

M08, M09: Mã tắt bật chức năng phun dung dịch

M51, M59: Mã bật tắt chức năng thổi khí

M98, M99: Mã bật mở và trở về chương trình con

Một số các lệnh cơ bản trong tiện CNC mã H, T, S, D, F

Tùy theo nhà sản xuất và dòng máy CNC mà có thêm các mã lệnh cần sử dụng sau:

Mã T: Mã gọi dụng cụ

Mã S: Mã dùng để điều khiển trục chính

Mã F: Mã dùng điều khiển tốc độ tiến dao

Mã D: Mã dùng đưa lệnh bù trừ cho bán kính của dụng cụ

Mã H: Mã dùng trong xác định các vị trí bù trừ chiều dài của dụng cụ

Chúng tôi vừa chia sẻ với các bạn các lệnh cơ bản trong CNC. Nếu bạn là người mới bắt đầu sử dụng thì cần phải nắm vững những mã lệnh này để có thể thiết đặt và sử dụng các chức năng sản xuất hiệu quả nhất.

Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về CNC khác tại đây