Cắt plasma là gì

Hiện nay, ngành sản xuất cơ khí chế tạo ở Việt Nam hầu như có những bước phát triển vượt bậc so với trước đây. Trong đó, công nghệ gia công cắt gọt kim loại có những bước tiến lớn, đi đầu phải kể đến công nghệ cắt plasma – một loại công nghệ có … Continue reading Cắt plasma là gì