Cơ khí là gì?

Cơ khí chính là một lĩnh vực kỹ thuật liên quan trực tiếp đến thiết kế, sản xuất và vận hành máy.

Công nghệ cơ khí thường tạo ra các giả lập mô phỏng hoạt động của các đối tượng như quy trình chế tạo thực tế theo trình tự tối ưu hóa sự mô phỏng hoạt động.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu về cơ khí là gì và những khái niệm liên quan khác.

Cơ khí là gì?

Kỹ thuật cơ khí là một ngành khoa học kỹ thuật ứng dụng các nguyên lý vật lý, kỹ thuật và khoa học vật liệu để thiết kế, phân tích, chế tạo và bảo dưỡng các loại máy móc và hệ thống cơ khí.

co-khi-la-gi

Cơ khí áp dụng các nguyên lý nhiệt động lực học, định luật bảo toàn năng lượng và khối lượng để phân tích các hệ vật lý tĩnh và động nhằm phục vụ cho công tác thiết kế trong các lĩnh vực như máy bay, ô tô và các phương tiện giao thông khác.

Một số khái niệm liên quan

* Sản phẩm

Trong sản xuất cơ khí cũng như các lĩnh vực sản xuất khác, sản phẩm chính là một danh từ quy ước chỉ vật phẩm được tạo ra trong giai đoạn chế tạo cuối cùng của một cơ sở sản xuất.

Sản phẩm không chỉ là máy móc hoàn chỉnh đem sử dụng được mà còn có thể là cụm máy hay chỉ chi tiết máy.

* Chi tiết máy

Đây chính là đơn vị hoàn chỉnh và nhỏ nhất của máy, đặc trưng của nó là không thể tách ra được và đáp ứng mọi yêu cầu kỹ thuật.

Có thể xếp tất cả các chi tiết máy vào 2 nhóm: Chi tiết máy có công dụng chung và chi tiết máy có công dụng riêng.

* Bộ phận máy

Đây chính là một phần của máy gồm nhiều chi tiết được liên kết với nhau theo những nguyên lý hoạt động máy nhất định.

Hiện nay có rất nhiều loại máy khác nhau cả về tính năng, kích thước và hình dáng. Tuy nhiên, bất kỳ máy nào cũng đều cấu tạo bởi nhiều bộ phận.

* Cơ cấu máy

Đây là thành phần không thể thiếu của máy có nhiệm vụ nhất định trong máy. Một cơ cấu máy có thể là một bộ phận của máy nhưng các chi tiết trong một cơ cấu có thể nằm ở các cụm khác.

* Phôi

Đây là một danh từ kỹ thuật có tính chất quy ước chỉ vật phẩm được tạo ra của một quá trình sản xuất này chuyển sang quá trình sản xuất khác.

Hiện nay có rất nhiều phương pháp chế tạo phôi trong sản xuất cơ khí gồm: Gia công áp lực và hàn, cắt kim loại bằng khí, hồ quang điện, tia lửa điện, lade.

Chúng tôi vừa giúp các bạn tìm hiểu về khái niệm cơ khí cũng như các thành phần liên quan. Mong rằng đã giúp các bạn có thêm nhiều kiến thực về ngành kỹ thuật này.